ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΣΔΑΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΡΑΡΔΗ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥ