ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Α : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ Β : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 30 ΗΜΕΡΩΝ Γ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 60 ΗΜΕΡΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΑ Έκπτωση 1,50%. ΦΑΡΜΑΚΑ Έκπτωση 0,50% ΦΑΡΜΑΚΑ Έκπτωση 0,00%

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες ισχύουν προσθετικά οι κάτωθι εκπτώσεις.

  •  Έκπτωση 1% για την αγορά Φαρμάκων σε πελάτες με Πιστότητα αγορών 70% από τον ΣΥ.ΦΑ. βάσει της τριμηνιαίας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στο ΤΑΧΙS NET.
  •   ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ:  5% Συνολική έκπτωση με κλίμακα ποσότητας αγορών 3%  έως 9 τεμ. 5%  περισσότερα από 10 τεμ.
  •   ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ Σταθερή έκπτωση 3% και κλιμακωτή έκπτωση με βάση την ποσότητα παραγγελίας έως (συνολικά) 7%

              3%  για 1τμχ.

              5%  για 3τμχ.

              7%  για 6τμχ.

  •   ΓΕΝΝΟΣΗΜΑ Σταθερή  Έκπτωση  5% (Σε επιλεγμένες εταιρείες)
  •   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ παραγγελίες έκπτωση 0,20%