ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΛΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΝΕΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΠΑΛΙΑ
ΛΙΑΝΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΝΕΑ
ΛΙΑΝΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ANARTHRIL sachets x30 7 5,54 10,02 7 , 93
CARBOSYLANE CAPS x48 5,47 6,93 7,86 9 , 92
MINATUSS  siro 4,22 4,35 6,04 6 , 23
STREPSILS ORANGE VIT.C x24loz. 3,45 3,14 4,94 4 , 49
THILOGEL EYE GEL 10gr 3,58 3,86 5,12 5 , 52

 

ΜΗΣΥΦΑ 03-19