ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αγαπητοί πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πολιτική επιστροφών των προϊόντων σας προς τον Συνεταιρισμό στα πλαίσια μιας καλής και ομαλής συνεργασίας. Το έντυπο αυτό καλό θα ήταν να το κρατήσετε και να το συμβουλεύεστε κάθε φορά που θέλετε να πραγματοποιήσετε επιστροφές είτε εμπορεύσιμων είτε ληξιπρόθεσμων φαρμάκων.

Οι επιστροφές των ληξιπρόθεσμων Φαρμάκων A’ εξαμήνου θεωρούνται, σύμφωνα με την φαρμακευτική νομοθεσία, αυτά που λήγουν από την 01 Ιανουαρίου έως και την 30 Ιουνίου και Β΄ εξαμήνου αυτών που λήγουν από την 01 Ιουλίου έως και την 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους.

* Τα επιστρεφόμενα φάρμακα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα νόμιμα παραστατικά (Δελτία Αποστολής Επιστροφών).

* Σε κάθε Δελτίο Αποστολής Επιστροφών θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του Φαρμακείου (Επωνυμία, Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Σκοπός Διακίνησης: Επιστροφή, κλπ) καθώς και τα πλήρη στοιχεία του Συνεταιρισμού.

* Τα Δελτία Αποστολής Επιστροφών που είναι κακογραμμένα και δυσανάγνωστα θα επιστρέφονται για διόρθωση. Σε κάθε γραμμή του Δελτίου Αποστολής Επιστροφών θα αναγράφεται ένα είδος και θα αναφέρεται η πλήρης περιγραφή του είδους για αποφυγή λαθών. Στο τέλος του Δελτίου Αποστολής Επιστροφών θα πρέπει να αναγράφεται το άθροισμα των τεμαχίων.

* Η κάθε συσκευασία (σακούλα ή χαρτοκιβώτιο) θα πρέπει να περιέχει ένα μόνο Δελτίο Αποστολής Επιστροφών ( 1 Δελτίο ανά σακούλα ή χαρτοκιβώτιο).

* Όλα τα σκευάσματα προς επιστροφή θα πρέπει να φέρουν το κουπόνι τους και δε θα πρέπει να είναι σπασμένα.

* Είδη τα οποία δεν αγοράστηκαν από τον ΣΥ. ΦΑ. Ροδόπης δεν θα γίνονται δεκτά.

· Επιστροφές καταλλήλων προς πώληση ειδών λόγο λαθών, αλλαγή συνταγογράφησης κλπ. γίνονται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τα τμήματα αγορών του Συνεταιρισμού.

* Δεν γίνονται δεκτά τα παρακάτω είδη λόγω μη αποδοχής των εταιρειών.